Technicom Electronics

Technicom Electronics is your independent wholesaler and importer of high-quality industrial electronics components, computer accessories and related products.

We offer you a complete package of active, passive and electromechanical components of the world’s largest electronics manufacturers. In addition, we take care of the purchase and sales of a wide range of quality electronics and tools.

We are a total package supplier for the whole range of electronic components, related products and tools for you. We are the buyer for your electronic- and mechanical parts, programming, print assembly and, if you want, we test your electronics.

Our mission

1
1 | Marktdynamiek en behoefte van de klant. De elektronicamarkt beweegt en Technicom Electronics beweegt mee. Wij kennen en herkennen de vraag naar nieuwe producten en spelen daar op in, zodat u als klant nooit hoeft te wachten. Want vandaag heeft u alles nodig en morgen niets, nietwaar? Technicom Electronics heeft de flexibiliteit om daar mee om te gaan.
2
2 | Belangrijkste bekwaamheden en sterkten. Technicom Electronics kan uw vraag beantwoorden nationaal dan wel internationaal . We hebben vrije voorraad van zo’n 55.000 produkten liggen. Of het een complete Bill of Material leveren is, een obsolete part,een alternatieve technisch oplossing,een geteste print, een proto type print of kabel, op maat gemaakt en op tijd geleverde kabels, kastenbouw etc. Met onze kennis en contacten realiseren wij dat voor u binnen de afgesproken tijd.
3
3 | Concurrentiepositie en de kans op leiderschap. Technicom Electronics heeft in haar industrie geen concurrent die met een gelijk concept in de elektronicamarkt opereert. Wij willen daarom een leiderspositie bekleden op ons werkterrein.

Our vision

Technicom Electronics looks into the future, therefor we have our vision summarized in seven targets:

  • Sense the need of the customer.
  • Create new markets and services.
  • To satisfy customers with components and a good service.
  • Compete and differentiate on the electronics market.
  • Obtain leadership in the electronics sector.
  • Be an excellent company to work for.
  • To grow and be profitable.

Some of our satisfied customers